Paličkovanej čipke sa venujem zatiaľ krátko, ale intenzívne. Orientujem sa na tvorbu úžitkovej čipky, ktorá sa používa na dotvorenie ľudového odevu – najmä mužských krojových košieľ, ženských krojových záster, rukávcov (opleciek) a čepcov. Keďže sa paličkovaná čipka teší veľkej popularite, stáva sa súčasťou i každodenného odievania dievčat a žien.

Tvorba čipiek je pre mňa relax, napĺňa ma radosťou a najmä mi dáva možnosť výtvarne vyjadriť svoju fantáziu.

Vďaka paličkovaniu spoznávam veľa skromných a príjemných slovenských žien, ktoré mi radia, učia ma poslúchať niť i paličku a prebudili vo mne záujem prispieť k tomu, aby také krásne remeslo, ako je paličkovanie nezaniklo.

Mám ambíciu venovať sa aj regionálnym typom tradičných paličkovaných slovenských čipiek.

V tejto sekcii sa budem s vami deliť o moje dielka a pokroky.